Välkommen till Söderköpings Storbands hemsida

bildkollage_augusti-oktoberSöderköpings Storband firar – år 2017 –  40 år med storbandsmusik.
Orkestern utgör idag en betydande del av det kulturella utbudet inte bara i kommunen utan även i regionen och har som sitt huvudmål och vision att genom sin verksamhet omsorgsfullt bevara den traditionella swingmusiken på storbandsnivå med inslag av modern storbandsmusik och latinamerikanska rytmer.

Söderköpings Storband bevarar genom sin notmapp idel känd musik av de amerikanska orkestrarna som bl a Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington och Woody Herman.
Musik som spelades av de traditionella svenska storbanden ledda av bl a Thore Ehrling, Malte Johnson och Harry Arnold spelas även flitigt av orkestern.

I dansrepertoaren finns även annan känd internationell dansmusik representerad.
Orkesterns bedriver sin verksamhet både i konsert- och dansmusikform och samarbetar med ett betydande antal välkända artister som t ex Nisse Sandström, Lars Erstrand, Meta Roos, Sliding Hammers – de trombonspelande systrarna Karin och Mimmi Hammar, Hayati Kafé, Sylvia Vrethammar, Babben Larsson, Mats Paulson, Small Town Singers, Robban Haglund – med sin grupp Fantastic Four, Erik Gruvebäck, Göran Larsén – med sin Polska swingkvartett.

Orkestern har även etablerat samarbete med flera körer i regionen, Bel Canto-kören i Norrköping med vilken vi gjort tre konserter, Halsbandet från Söderköping – 2 konserter. Fyra konserter har framgångsrikt genomförts med Cantus-kören från Vadstena.
Den 19 nov 2011 framträdde orkestern med Cantus-kören i Vadstena och den 11 feb 2012 gavs samma konsert i Motala. Totalt besöktes de båda konserterna av ca 860 personer. Samma konsert gavs i Vånga kyrka söndagen den 28 oktober 2012 och sedan ytterligare en välbesökt konsert på samma tema den 23 november 2013 i Väderstad kyrka. Dessa båda konserter lockade en publik på ca 540 personer. Totalt har alltså ca 1400 personer hört och sett vårt program med Cantus-kören.

Ett framgångsrikt samarbete med den duktiga kören Kör De Vux och jazzsångaren Claes Jansson resulterade i en härlig Ray Charles-konsert den 18 mars i år i den legendariska Hörsalen i Norrköping. 325 personer bevistade det evenemanget.

Bandet framträder såväl på hemmaplan i Söderköping som ute i landet. Bl a tillhör orkestern den utvalda grupp av orkestrar som i flera år frekvent spelat på välkända jazzens högborg i Stockholm med adress Regeringsgatan 74 – dvs Nalen.

Söderköpings Storband har även gjort sig känt genom flera framträdanden i Sveriges Radio både i konsertform och i programmet ”I afton dans” både med bandade och direktsända spelningar.
Orkestern har också framträtt utomlands bla i Polen. Där turnerade man både under våren och hösten 1999 engagerad av svenska staten och näringslivet.
Har tidigare turnerat även i Ryssland och Lettland.

Orkestern leds musikaliskt av 1:a trombonisten – Torvald Gunnarsson.
Cirka hälften av storbandets medlemmar utgöres av aktiva eller fd aktiva yrkesmusiker, vilket säkerställer den musikaliskt höga nivå som orkestern idag håller.

En aktiv styrelse hand har planering, marknadsföring och administration. Det mycket goda samarbetet med Söderköpings kommun och en rad lokala och regionala företag har också betytt mycket för orkesterns utveckling och framgångar.

Kommunens insatser för orkestern har aktivt bidragit till att Söderköpings Storband idag är ett känt varumärke inom sitt gebit.