Söderköpings storband skapades 1977 på initiativ av dåvarande musikledaren i Söderköping Hasse Nordmark.

Orkestern kom under många år att ingå som en sektion i kommunens ”Musikaliska sällskap”. Medlemmarna i orkestern var under de första åren i huvudsak rekryterade från det lokala musiklivet.

Med Hasse som dynamisk ledare och entreprenör utvecklades storbandet snabbt. Redan den 14 december 1977 medverkade storbandet vid den julkonsert som musiksällskapet varje år anordnade i Brunnssalongen.
Sommaren 1978 var det dags för den första utlandsturnén som gick till Finland. Repertoaren hade då vuxit så att den höll för en hel danskväll.
Under de första åren framträdde orkestern främst lokalt på Söderköpings Brunn, dess Brunnssalong och på ortens Stadshotell.
Hasse Nordmark arrangerade snart konserter med inbjudna gästsolister som Svante Thuresson, Gunnar ”Siljabloo” Nilsson, från Östgötateatern Liselott Lindeborg och Mats Huddén.
När Hasse Nordmark 1983 lämnade Söderköpings musikliv för nya utmaningar övertogs ledarskapet av trombonisten Georg ”Jojje” Andersson, med rätt känsla för storbandsmusik och ett allt överskuggande intresse för storbandet.

För att höja orkesterns standard engagerades 1987 ”Totta” Lorentzon som musikalisk ledare som då till vardags var saxofonist vid Regionmusiken i Linköping. Under hans ledning kom storbandet att möta nya utmaningar. Bland de evenemang som storbandet medverkade i kan nämnas

 • Norrköpings första riktigt stora Karneval
 • Söderköpings 800-årsjubiléum med stor bal och stråkar i Brunnssalongen
 • Fix trikåfabriks 30-årsjubiléum på Folkborgen
 • Luftfartsverkets 50-årsjubiléum i Grands spegelsalar i Stockholm.

Under 1980-talet arrangerades även konserter i Brunnssalongen med inbjudna solister. Bland dessa kan nämnas

 • Lena Ericsson
 • Lasse Samuelsson
 • Rune Gustavsson
 • Arne Domnérus
 • Titti Sjöblom
 • Ulf Werre Johansson

För att få bättre ekonomi i konserterna hyrdes mot slutet av perioden Idrottshallen i Söderköping med en akustik i lokalen som lämnade en del övrigt att önska.

1990 inbjöds storbandet av en ungdomskör från den lettiska orten Valmiera att komma till Lettland och spela. Efter mycket krångel och pappersexercis (Sovjetunionen ockuperade fortfarande de baltiska staterna) genomfördes en turné med konserter i nyöppnade kyrkor (KGB var där!) med Duke Ellingtons Sacred Concert number 2 på programmet. Dessa konserter skedde tillsammans med kören Halsbandet från Söderköping. Även populärmusik framfördes på utekonserter.

Som ett direkt resultat av denna resa fick storbandet påföljande år medverka vid en jazzgala i Riga och 1992 framträda vid en jazzkonsert i St Petersburg med Ulf Werre Johansson som piano-, sång- och trombonsolist.
Musikalisk ledare under denna period var trombonisten Ronald Sjöstrand.

En ny era för Söderköpings storband inträdde då Torbjörn Stackling blev medlem i storbandet. Cirklarna vidgades då storbandet 1999 genom hans försorg fick representera svenska staten i samband med det utvidgade samarbetet mellan länderna runt Östersjön.

Under 1999 kom storbandet, under benämningen ”Sweden Big Band”, att besöka Polen både under våren och hösten med framträdanden vid invigningar och som underhållning- och dansorkester vid mer avspända tillfällen.

Med storbandet ombildat till ”Musikföreningen Söderköpings Storband” och med en driftig styrelse under ordförandeskap av Torbjörn Stackling har orkestern stärkts både ekonomiskt och administrativt.
Bland annat har CD-skivor spelats in och storbandet framträtt i radiosammanhang.

Den lokala konsertverksamheten flyttade – 1999 – in i nyrestaurerade Göta Salonger vilket förbättrade möjligheterna att få acceptabel ekonomi i verksamheten.

De flesta konserter som arrangerats i Göta Salonger med bla

 • Hayate Kafé
 • Meta Roos
 • Systrarna Mimmi och Karin Hammar
 • Nisse Sandström
 • Lars Erstrand
 • ”Babben” Larsson
 • Mats Paulson
 • John Pohlman
 • Robban Haglund – med flera, har varit utsålda.

Sedan 2009 har konserterna flyttats till Salong Ramunder – även dessa utsålda.
Konserter har genomförts i Hörsalen, Norrköping, i Louis De Geer-hallen, Norrköping etc, med Sylvia Vrethammar och Lisa Tilling som solister.

Louis De Geer har också fått påhälsning av Söderköpings storband bland annat när Norrköping kommun eller Campus Norrköping har arrangerat festligheter av skilda slag eller det varit invigningsfest för deltagarna i VM i modellflyg!

Musikalisk ledare för SSB var under ett antal år och fram till 2015, dåvarande  1:a trombonisten Jörgen Johansson, som med sina 40 år i Sveriges Radios symfoniorkester har mycket erfarenhet att förmedla till orkesterns medlemmar.

Repetitör för SSB är sedan 2015 – Torvald Gunnarsson