Kontakta någon av oss i styrelsen för bokning och/eller frågor:

Ordförande, musikalisk ledare och repetitör
Torvald Gunnarsson

070-514 54 03

Kassör
Stefan Nyman

Sekreterare
Petter Arab

073-621 10 47

Ledamot
Lovisa Andersson

Ledamot
Bo Hansare

011-391688
070-636 70 58